Selecteer een pagina

Correct het UEA formulier invullen

Bekijk de video’s van Tender Services Group en krijg tips en tricks hoe jeĀ  correct het UEA formulier kunt invullen!

01

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is het standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel.
Bekijk de eerste video uit de serie over het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.
02

Het interactieve pdf-document

Het UEA document is een interactief Adobe PDF bestand en onderdeel van de aanbestedingsdocumenten. Een publieke opdrachtgever (in het UEA een aanbestedende dienst) heeft aantal keuzes gemaakt met betrekking tot welke velden ingevuld dienen te worden.
03

Hoe werkt het interactieve UEA pdf document?

Hoe werkt het interactieve UEA pdf-document, wat is de correcte manier om deze te downloaden en openen? Bekijk video drie.
04

Gegevens procedure en aanbestedende dienst

In deel I van het UEA document vindt u gegevens over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst. Wat wordt in dit deel uitgelegd? Bekijk de video.
05

Deel II Gegevens ondernemer

Welke gegevens moet u invullen in Deel II van het UEA formulier om uw organisatie te kunnen identificeren. Bekijk de vijfde video over het UEA invullen.
06

Deel II B Informatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer

In Deel II B moet worden ingevuld als de onderneming vertegenwoordigd wordt door een ander dan de persoon. Wanneer en hoe moet dit worden gedaan? Bekijk de video.
07

Deel II C Informatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten

Zijn er onderaannemers bij de inschrijving betrokken? Zo ja welk stappen moeten dan worden ondernomen? Bekijk de 7e video om te kijken welke stappen genomen moeten worden.
08

Deel II D Informatie betreffende onderaannemers op wier draagkracht de ondernemer geen beroep doet

Wanneer moet worden aangegeven of een ondernemer van plan is een opdracht in onderaanneming te geven? Bekijk de video.

Powered by:

Tender Services Group

Meer info over ons ->

De experts in succesvol aanbesteden van Tender Services Group zijn uw ogen en oren in het veld van aanbestedingen. Wij overzien de totale scope, brengen complexe vraagstukken terug tot de kern en signaleren kansen waar niemand anders ze ziet. Tender Services Group maakt u wegwijs in het woud van haalbaarheid, regels, criteria en inschrijving, deelt kennis en zorgt voor focus.